Jump to content
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

poka_to

Nagrzebalem... Amazfit 2, bez numeru seryjnego

Recommended Posts

Hej, jestem świeżo upieczonym posiadaczem Amazfita, kupionego w polskiej dystrybucji, z angielskim menu. 

Zachcialo mi się grzebania w urządzeniu, caly internet chuczy jak to łatwe jest wgranie romu z jezykiem polskim... no i jestem ugotowany. 

Nagrzebałem tak, że wgralem jakiś stary rom 1.2.50h, mam chinski jezyk, nie dziala mi zegarek, nie reaguje na przyciski jak i wyswietlacz. 
Numer seryjny "null", generalnie mam wrazenie ze sytuacja nie jest do odratowania. 

Staralem sie korzystac ze wskazówek:
https://forum.xda-developers.com/smartwatch/amazfit/guide-restore-null-sn-locked-t3775998

Jest jakis sposob aby zegarek byl znow uzyteczny? czy juz jest do kosza :( ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jakiego masz Amazfit, bo nr systemu który wgrales sugeruje że to Pace, ale wpis że nie działają przyciski, że to jednak Stratos.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 godzin temu, Kaudii napisał:

Jakiego masz Amazfit, bo nr systemu który wgrales sugeruje że to Pace, ale wpis że nie działają przyciski, że to jednak Stratos.

Tak, mam Amazfit Stratos, a system który wgrałem jest właśnie od innego modelu i mam trupa :( 

Tzn. aktualnie mam na tarczy QRcode z ktorym nic nie moge zrobic (aplikacja mi sie wiesza jak go skanuję) i jezyk chinski. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

adb devices - komenda działa 
adb push update.zip /sdcard/ - komenda działa 
adb push recovery.img /sdcard/ - komenda działa 
adb push start_update.sh /sdcard/ - komenda działa 
adb push md5s.txt /sdcard/ - komenda działa 
adb shell reboot bootloader - komenda działa 
fastboot devices - komenda działa 
fastboot boot boot-CN-adb-root.img - komenda tu nie działa ani dla CN ani dla US 

"FAILED (remote: ED: The command is not allowed.)" 

próbowałem jeszcze wpisywać: fastboot boot boot_with_root_adb.img 

cannot load 'fastboot boot boot_with_root_adb.img' : No such file or directory 

:( 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jak pisałem na FB, po zegarku.

  1. Nie masz numeru seryjnego.
  2. Nie masz ROOTa.
  3. Masz zablokowany BOOTLOADER (strzelam).
  4. Masz zły ROM - inne sterowniki do ekranu i bluetooth.

Nic z tym nie zrobisz, ja mam Pace z ROMem od Stratos.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minuty temu, Lector napisał:

Nic z tym nie zrobisz, ja mam Pace z ROMem od Stratos.

nie rozumiem, nic z tym nie zrobie ale masz pace z romem od stratos - to moze pomoc ? 

PS. BOOTLOADER mi sie włącza. 

Edited by poka_to

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nie do końca, jak wgrał pacefita to root będzie,  kwestia przywrócenia nr SN, ja na swoim Stratosie też miałem wgrany Rom od Pace, i było podobnie z przyciskami,,  zawieszeniem zegarka, jedynie SN i odblokowany bootloader u mnie został i powrót do Romu od Stratosa się powiódł i zegarek działa.  

Sprawdź czy masz roota, podłącz zegarek do kompa i wpisz w adb,  adb room i napisz co ci pokaże oo tej komendzie adb.

Jeśli root jest to szansa na uratowanie zegarka też. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

po wpisaniu adb room mam to:

 

PS C:\adb> adb room
Android Debug Bridge version 1.0.32
Revision eac51f2bb6a8-android

 -a                            - directs adb to listen on all interfaces for a connection
 -d                            - directs command to the only connected USB device
                                 returns an error if more than one USB device is present.
 -e                            - directs command to the only running emulator.
                                 returns an error if more than one emulator is running.
 -s <specific device>          - directs command to the device or emulator with the given
                                 serial number or qualifier. Overrides ANDROID_SERIAL
                                 environment variable.
 -p <product name or path>     - simple product name like 'sooner', or
                                 a relative/absolute path to a product
                                 out directory like 'out/target/product/sooner'.
                                 If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
                                 environment variable is used, which must
                                 be an absolute path.
 -H                            - Name of adb server host (default: localhost)
 -P                            - Port of adb server (default: 5037)
 devices [-l]                  - list all connected devices
                                 ('-l' will also list device qualifiers)
 connect <host>[:<port>]       - connect to a device via TCP/IP
                                 Port 5555 is used by default if no port number is specified.
 disconnect [<host>[:<port>]]  - disconnect from a TCP/IP device.
                                 Port 5555 is used by default if no port number is specified.
                                 Using this command with no additional arguments
                                 will disconnect from all connected TCP/IP devices.

device commands:
  adb push [-p] <local> <remote>
                               - copy file/dir to device
                                 ('-p' to display the transfer progress)
  adb pull [-p] [-a] <remote> [<local>]
                               - copy file/dir from device
                                 ('-p' to display the transfer progress)
                                 ('-a' means copy timestamp and mode)
  adb sync [ <directory> ]     - copy host->device only if changed
                                 (-l means list but don't copy)
                                 (see 'adb help all')
  adb shell                    - run remote shell interactively
  adb shell <command>          - run remote shell command
  adb emu <command>            - run emulator console command
  adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
  adb forward --list           - list all forward socket connections.
                                 the format is a list of lines with the following format:
                                    <serial> " " <local> " " <remote> "\n"
  adb forward <local> <remote> - forward socket connections
                                 forward specs are one of:
                                   tcp:<port>
                                   localabstract:<unix domain socket name>
                                   localreserved:<unix domain socket name>
                                   localfilesystem:<unix domain socket name>
                                   dev:<character device name>
                                   jdwp:<process pid> (remote only)
  adb forward --no-rebind <local> <remote>
                               - same as 'adb forward <local> <remote>' but fails
                                 if <local> is already forwarded
  adb forward --remove <local> - remove a specific forward socket connection
  adb forward --remove-all     - remove all forward socket connections
  adb reverse --list           - list all reverse socket connections from device
  adb reverse <remote> <local> - reverse socket connections
                                 reverse specs are one of:
                                   tcp:<port>
                                   localabstract:<unix domain socket name>
                                   localreserved:<unix domain socket name>
                                   localfilesystem:<unix domain socket name>
  adb reverse --norebind <remote> <local>
                               - same as 'adb reverse <remote> <local>' but fails
                                 if <remote> is already reversed.
  adb reverse --remove <remote>
                               - remove a specific reversed socket connection
  adb reverse --remove-all     - remove all reversed socket connections from device
  adb jdwp                     - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
  adb install [-lrtsdg] <file>
                               - push this package file to the device and install it
                                 (-l: forward lock application)
                                 (-r: replace existing application)
                                 (-t: allow test packages)
                                 (-s: install application on sdcard)
                                 (-d: allow version code downgrade)
                                 (-g: grant all runtime permissions)
  adb install-multiple [-lrtsdpg] <file...>
                               - push this package file to the device and install it
                                 (-l: forward lock application)
                                 (-r: replace existing application)
                                 (-t: allow test packages)
                                 (-s: install application on sdcard)
                                 (-d: allow version code downgrade)
                                 (-p: partial application install)
                                 (-g: grant all runtime permissions)
  adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
                                 ('-k' means keep the data and cache directories)
  adb bugreport                - return all information from the device
                                 that should be included in a bug report.

  adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-obb|-noobb] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosystem] [<packages...>]
                               - write an archive of the device's data to <file>.
                                 If no -f option is supplied then the data is written
                                 to "backup.ab" in the current directory.
                                 (-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks themselves
                                    in the archive; the default is noapk.)
                                 (-obb|-noobb enable/disable backup of any installed apk expansion
                                    (aka .obb) files associated with each application; the default
                                    is noobb.)
                                 (-shared|-noshared enable/disable backup of the device's
                                    shared storage / SD card contents; the default is noshared.)
                                 (-all means to back up all installed applications)
                                 (-system|-nosystem toggles whether -all automatically includes
                                    system applications; the default is to include system apps)
                                 (<packages...> is the list of applications to be backed up.  If
                                    the -all or -shared flags are passed, then the package
                                    list is optional.  Applications explicitly given on the
                                    command line will be included even if -nosystem would
                                    ordinarily cause them to be omitted.)

  adb restore <file>           - restore device contents from the <file> backup archive

  adb disable-verity           - disable dm-verity checking on USERDEBUG builds
  adb enable-verity            - re-enable dm-verity checking on USERDEBUG builds
  adb keygen <file>            - generate adb public/private key. The private key is stored in <file>,
                                 and the public key is stored in <file>.pub. Any existing files
                                 are overwritten.
  adb help                     - show this help message
  adb version                  - show version num

scripting:
  adb wait-for-device          - block until device is online
  adb start-server             - ensure that there is a server running
  adb kill-server              - kill the server if it is running
  adb get-state                - prints: offline | bootloader | device
  adb get-serialno             - prints: <serial-number>
  adb get-devpath              - prints: <device-path>
  adb remount                  - remounts the /system, /vendor (if present) and /oem (if present) partitions on the device read-write
  adb reboot [bootloader|recovery]
                               - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program.
  adb reboot sideload          - reboots the device into the sideload mode in recovery program (adb root required).
  adb reboot sideload-auto-reboot
                               - reboots into the sideload mode, then reboots automatically after the sideload regardless of the result.
  adb reboot-bootloader        - reboots the device into the bootloader
  adb root                     - restarts the adbd daemon with root permissions
  adb unroot                   - restarts the adbd daemon without root permissions
  adb usb                      - restarts the adbd daemon listening on USB
  adb tcpip <port>             - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port
networking:
  adb ppp <tty> [parameters]   - Run PPP over USB.
 Note: you should not automatically start a PPP connection.
 <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
 [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns

adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
  <localdir> can be interpreted in several ways:

  - If <directory> is not specified, /system, /vendor (if present), /oem (if present) and /data partitions will be updated.

  - If it is "system", "vendor", "oem" or "data", only the corresponding partition
    is updated.

environmental variables:
  ADB_TRACE                    - Print debug information. A comma separated list of the following values
                                 1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
  ANDROID_SERIAL               - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
  ANDROID_LOG_TAGS             - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
 

a po wpisaniu adb root:

PS C:\adb> adb root
adbd is already running as root
PS C:\adb>

 

Edited by poka_to

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jest root ? bo nic mi nie mowi tresc ktora skopiowalem .. 

 

jeszcze takie info mogę podać:

 

PS C:\adb> fastboot getvar all
(bootloader) version-bootloader: U-Boot 2013.07-00114-g51cbf6b
(bootloader) version-baseband: N/A
(bootloader) version-hardware: V1.1 20130322
(bootloader) version-cdma: N/A
(bootloader) variant: watch
(bootloader) serialno: null
(bootloader) product: watch
(bootloader) secure: yes
(bootloader) unlocked: no
(bootloader) uart-on: NO
(bootloader) partition-size:bootloader: 0x0000
(bootloader) partition-type:bootloader: emmc
(bootloader) partition-size:recovery: 0x1000
(bootloader) partition-type:recovery: emmc
(bootloader) partition-size:boot: 0x2000
(bootloader) partition-type:boot: emmc
(bootloader) partition-size:system: 0x3000
(bootloader) partition-type:system: ext4
(bootloader) partition-size:cache: 0x4000
(bootloader) partition-type:cache: ext4
(bootloader) partition-size:userdata: 0x5000
(bootloader) partition-type:userdata: ext4
(bootloader) max-download-size: 0x4000000

 

Edited by poka_to

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miało być root, sorry,  czyli brak SN i bootloader zablokowany. Jakaś szansa jest bo jest root. Ale nie jest to proste, jest na xda poradnik jak przywrócić SN, od tego trzeba zacząć, po nim wygrywasz oryginalny Rom i próbujesz odblokować bootloader,  jak nie dasz rady pisz na PW. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

47 minut temu, Kaudii napisał:

Miało być root, sorry,  czyli brak SN i bootloader zablokowany. Jakaś szansa jest bo jest root. Ale nie jest to proste, jest na xda poradnik jak przywrócić SN, od tego trzeba zacząć, po nim wygrywasz oryginalny Rom i próbujesz odblokować bootloader,  jak nie dasz rady pisz na PW. 

Masz na mysli ten poradnik? 
https://forum.xda-developers.com/smartwatch/amazfit/guide-restore-null-sn-locked-t3775998

Dla mnie zrobienie to o czym piszesz jest duzym wyzwaniem, probowalem odzyskac SN ale bezskutecznie. 

Może podjąłbyś się naprawy tego za opłatą? 
Niestety ale nie moge pisać prywatnych wiadomości :/  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

historia konczy sie happy endem ! 

dla osob ktore rowniez wgraja soft z pace na stratosa, straca numer seryjny rozwiazaniem jest:
 

https://forum.xda-developers.com/smartwatch/amazfit/guide-restore-null-sn-locked-t3775998

działa ! 

następnie wgranie oryginalnego softu. Dla mnie to 2.3.5.0 :) zegarek działa. 

Pytanie, czy jestem w stanie na te wersje wgrać polski rom teraz? 

@Kaudii - odpisz na wiadomosc, chce sie odwdzieczyc za odpowiedzi :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Hej,

podsumowując, jeśli wgrałem rom od PACE do Stratos'a w wyniku czego został zablokowany bootloader; jako nr seryjny jest null, dodatkowo nie ma roota, to oznacza, że zegarek jest do kosza? Uruchamia się, ale na ekranie startowym wisi na wyborze języka, nie działają przyciski. Wykrywany w adb i fastboot.

Edited by mieki3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Temat do ogarnięcia myślę piszą pw, ale to raczej nie mój Rom bo są zabezpieczone i nie ma możliwości wgrania 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 godziny temu, Kaudii® napisał:

Temat do ogarnięcia myślę piszą pw, ale to raczej nie mój Rom bo są zabezpieczone i nie ma możliwości wgrania 

niestety nie mogę wysłać PM. Otrzymuję następujący komunikat: 

Możesz wysłać tylko 0 wiadomości dziennie. Proszę spróbować ponownie później.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Miałeś za małą ilość postów, już wyrobiłeś normę :P

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...