Jump to content
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

Nagrzebalem... Amazfit 2, bez numeru seryjnego


poka_to
 Share

Recommended Posts

Hej, jestem świeżo upieczonym posiadaczem Amazfita, kupionego w polskiej dystrybucji, z angielskim menu. 

Zachcialo mi się grzebania w urządzeniu, caly internet chuczy jak to łatwe jest wgranie romu z jezykiem polskim... no i jestem ugotowany. 

Nagrzebałem tak, że wgralem jakiś stary rom 1.2.50h, mam chinski jezyk, nie dziala mi zegarek, nie reaguje na przyciski jak i wyswietlacz. 
Numer seryjny "null", generalnie mam wrazenie ze sytuacja nie jest do odratowania. 

Staralem sie korzystac ze wskazówek:
https://forum.xda-developers.com/smartwatch/amazfit/guide-restore-null-sn-locked-t3775998

Jest jakis sposob aby zegarek byl znow uzyteczny? czy juz jest do kosza :( ? 

Link to comment
Share on other sites

7 godzin temu, Kaudii napisał:

Jakiego masz Amazfit, bo nr systemu który wgrales sugeruje że to Pace, ale wpis że nie działają przyciski, że to jednak Stratos.

Tak, mam Amazfit Stratos, a system który wgrałem jest właśnie od innego modelu i mam trupa :( 

Tzn. aktualnie mam na tarczy QRcode z ktorym nic nie moge zrobic (aplikacja mi sie wiesza jak go skanuję) i jezyk chinski. 

Link to comment
Share on other sites

adb devices - komenda działa 
adb push update.zip /sdcard/ - komenda działa 
adb push recovery.img /sdcard/ - komenda działa 
adb push start_update.sh /sdcard/ - komenda działa 
adb push md5s.txt /sdcard/ - komenda działa 
adb shell reboot bootloader - komenda działa 
fastboot devices - komenda działa 
fastboot boot boot-CN-adb-root.img - komenda tu nie działa ani dla CN ani dla US 

"FAILED (remote: ED: The command is not allowed.)" 

próbowałem jeszcze wpisywać: fastboot boot boot_with_root_adb.img 

cannot load 'fastboot boot boot_with_root_adb.img' : No such file or directory 

:( 

Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Jak pisałem na FB, po zegarku.

 1. Nie masz numeru seryjnego.
 2. Nie masz ROOTa.
 3. Masz zablokowany BOOTLOADER (strzelam).
 4. Masz zły ROM - inne sterowniki do ekranu i bluetooth.

Nic z tym nie zrobisz, ja mam Pace z ROMem od Stratos.

Link to comment
Share on other sites

43 minuty temu, Lector napisał:

Nic z tym nie zrobisz, ja mam Pace z ROMem od Stratos.

nie rozumiem, nic z tym nie zrobie ale masz pace z romem od stratos - to moze pomoc ? 

PS. BOOTLOADER mi sie włącza. 

Edited by poka_to
Link to comment
Share on other sites

 • Developer

Nie do końca, jak wgrał pacefita to root będzie,  kwestia przywrócenia nr SN, ja na swoim Stratosie też miałem wgrany Rom od Pace, i było podobnie z przyciskami,,  zawieszeniem zegarka, jedynie SN i odblokowany bootloader u mnie został i powrót do Romu od Stratosa się powiódł i zegarek działa.  

Sprawdź czy masz roota, podłącz zegarek do kompa i wpisz w adb,  adb room i napisz co ci pokaże oo tej komendzie adb.

Jeśli root jest to szansa na uratowanie zegarka też. 

Link to comment
Share on other sites

po wpisaniu adb room mam to:

 

PS C:\adb> adb room
Android Debug Bridge version 1.0.32
Revision eac51f2bb6a8-android

 -a                            - directs adb to listen on all interfaces for a connection
 -d                            - directs command to the only connected USB device
                                 returns an error if more than one USB device is present.
 -e                            - directs command to the only running emulator.
                                 returns an error if more than one emulator is running.
 -s <specific device>          - directs command to the device or emulator with the given
                                 serial number or qualifier. Overrides ANDROID_SERIAL
                                 environment variable.
 -p <product name or path>     - simple product name like 'sooner', or
                                 a relative/absolute path to a product
                                 out directory like 'out/target/product/sooner'.
                                 If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
                                 environment variable is used, which must
                                 be an absolute path.
 -H                            - Name of adb server host (default: localhost)
 -P                            - Port of adb server (default: 5037)
 devices [-l]                  - list all connected devices
                                 ('-l' will also list device qualifiers)
 connect <host>[:<port>]       - connect to a device via TCP/IP
                                 Port 5555 is used by default if no port number is specified.
 disconnect [<host>[:<port>]]  - disconnect from a TCP/IP device.
                                 Port 5555 is used by default if no port number is specified.
                                 Using this command with no additional arguments
                                 will disconnect from all connected TCP/IP devices.

device commands:
  adb push [-p] <local> <remote>
                               - copy file/dir to device
                                 ('-p' to display the transfer progress)
  adb pull [-p] [-a] <remote> [<local>]
                               - copy file/dir from device
                                 ('-p' to display the transfer progress)
                                 ('-a' means copy timestamp and mode)
  adb sync [ <directory> ]     - copy host->device only if changed
                                 (-l means list but don't copy)
                                 (see 'adb help all')
  adb shell                    - run remote shell interactively
  adb shell <command>          - run remote shell command
  adb emu <command>            - run emulator console command
  adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
  adb forward --list           - list all forward socket connections.
                                 the format is a list of lines with the following format:
                                    <serial> " " <local> " " <remote> "\n"
  adb forward <local> <remote> - forward socket connections
                                 forward specs are one of:
                                   tcp:<port>
                                   localabstract:<unix domain socket name>
                                   localreserved:<unix domain socket name>
                                   localfilesystem:<unix domain socket name>
                                   dev:<character device name>
                                   jdwp:<process pid> (remote only)
  adb forward --no-rebind <local> <remote>
                               - same as 'adb forward <local> <remote>' but fails
                                 if <local> is already forwarded
  adb forward --remove <local> - remove a specific forward socket connection
  adb forward --remove-all     - remove all forward socket connections
  adb reverse --list           - list all reverse socket connections from device
  adb reverse <remote> <local> - reverse socket connections
                                 reverse specs are one of:
                                   tcp:<port>
                                   localabstract:<unix domain socket name>
                                   localreserved:<unix domain socket name>
                                   localfilesystem:<unix domain socket name>
  adb reverse --norebind <remote> <local>
                               - same as 'adb reverse <remote> <local>' but fails
                                 if <remote> is already reversed.
  adb reverse --remove <remote>
                               - remove a specific reversed socket connection
  adb reverse --remove-all     - remove all reversed socket connections from device
  adb jdwp                     - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
  adb install [-lrtsdg] <file>
                               - push this package file to the device and install it
                                 (-l: forward lock application)
                                 (-r: replace existing application)
                                 (-t: allow test packages)
                                 (-s: install application on sdcard)
                                 (-d: allow version code downgrade)
                                 (-g: grant all runtime permissions)
  adb install-multiple [-lrtsdpg] <file...>
                               - push this package file to the device and install it
                                 (-l: forward lock application)
                                 (-r: replace existing application)
                                 (-t: allow test packages)
                                 (-s: install application on sdcard)
                                 (-d: allow version code downgrade)
                                 (-p: partial application install)
                                 (-g: grant all runtime permissions)
  adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
                                 ('-k' means keep the data and cache directories)
  adb bugreport                - return all information from the device
                                 that should be included in a bug report.

  adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-obb|-noobb] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosystem] [<packages...>]
                               - write an archive of the device's data to <file>.
                                 If no -f option is supplied then the data is written
                                 to "backup.ab" in the current directory.
                                 (-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks themselves
                                    in the archive; the default is noapk.)
                                 (-obb|-noobb enable/disable backup of any installed apk expansion
                                    (aka .obb) files associated with each application; the default
                                    is noobb.)
                                 (-shared|-noshared enable/disable backup of the device's
                                    shared storage / SD card contents; the default is noshared.)
                                 (-all means to back up all installed applications)
                                 (-system|-nosystem toggles whether -all automatically includes
                                    system applications; the default is to include system apps)
                                 (<packages...> is the list of applications to be backed up.  If
                                    the -all or -shared flags are passed, then the package
                                    list is optional.  Applications explicitly given on the
                                    command line will be included even if -nosystem would
                                    ordinarily cause them to be omitted.)

  adb restore <file>           - restore device contents from the <file> backup archive

  adb disable-verity           - disable dm-verity checking on USERDEBUG builds
  adb enable-verity            - re-enable dm-verity checking on USERDEBUG builds
  adb keygen <file>            - generate adb public/private key. The private key is stored in <file>,
                                 and the public key is stored in <file>.pub. Any existing files
                                 are overwritten.
  adb help                     - show this help message
  adb version                  - show version num

scripting:
  adb wait-for-device          - block until device is online
  adb start-server             - ensure that there is a server running
  adb kill-server              - kill the server if it is running
  adb get-state                - prints: offline | bootloader | device
  adb get-serialno             - prints: <serial-number>
  adb get-devpath              - prints: <device-path>
  adb remount                  - remounts the /system, /vendor (if present) and /oem (if present) partitions on the device read-write
  adb reboot [bootloader|recovery]
                               - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program.
  adb reboot sideload          - reboots the device into the sideload mode in recovery program (adb root required).
  adb reboot sideload-auto-reboot
                               - reboots into the sideload mode, then reboots automatically after the sideload regardless of the result.
  adb reboot-bootloader        - reboots the device into the bootloader
  adb root                     - restarts the adbd daemon with root permissions
  adb unroot                   - restarts the adbd daemon without root permissions
  adb usb                      - restarts the adbd daemon listening on USB
  adb tcpip <port>             - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port
networking:
  adb ppp <tty> [parameters]   - Run PPP over USB.
 Note: you should not automatically start a PPP connection.
 <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
 [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns

adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
  <localdir> can be interpreted in several ways:

  - If <directory> is not specified, /system, /vendor (if present), /oem (if present) and /data partitions will be updated.

  - If it is "system", "vendor", "oem" or "data", only the corresponding partition
    is updated.

environmental variables:
  ADB_TRACE                    - Print debug information. A comma separated list of the following values
                                 1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
  ANDROID_SERIAL               - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
  ANDROID_LOG_TAGS             - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
 

a po wpisaniu adb root:

PS C:\adb> adb root
adbd is already running as root
PS C:\adb>

 

Edited by poka_to
Link to comment
Share on other sites

Jest root ? bo nic mi nie mowi tresc ktora skopiowalem .. 

 

jeszcze takie info mogę podać:

 

PS C:\adb> fastboot getvar all
(bootloader) version-bootloader: U-Boot 2013.07-00114-g51cbf6b
(bootloader) version-baseband: N/A
(bootloader) version-hardware: V1.1 20130322
(bootloader) version-cdma: N/A
(bootloader) variant: watch
(bootloader) serialno: null
(bootloader) product: watch
(bootloader) secure: yes
(bootloader) unlocked: no
(bootloader) uart-on: NO
(bootloader) partition-size:bootloader: 0x0000
(bootloader) partition-type:bootloader: emmc
(bootloader) partition-size:recovery: 0x1000
(bootloader) partition-type:recovery: emmc
(bootloader) partition-size:boot: 0x2000
(bootloader) partition-type:boot: emmc
(bootloader) partition-size:system: 0x3000
(bootloader) partition-type:system: ext4
(bootloader) partition-size:cache: 0x4000
(bootloader) partition-type:cache: ext4
(bootloader) partition-size:userdata: 0x5000
(bootloader) partition-type:userdata: ext4
(bootloader) max-download-size: 0x4000000

 

Edited by poka_to
Link to comment
Share on other sites

 • Developer

Miało być root, sorry,  czyli brak SN i bootloader zablokowany. Jakaś szansa jest bo jest root. Ale nie jest to proste, jest na xda poradnik jak przywrócić SN, od tego trzeba zacząć, po nim wygrywasz oryginalny Rom i próbujesz odblokować bootloader,  jak nie dasz rady pisz na PW. 

Link to comment
Share on other sites

 

47 minut temu, Kaudii napisał:

Miało być root, sorry,  czyli brak SN i bootloader zablokowany. Jakaś szansa jest bo jest root. Ale nie jest to proste, jest na xda poradnik jak przywrócić SN, od tego trzeba zacząć, po nim wygrywasz oryginalny Rom i próbujesz odblokować bootloader,  jak nie dasz rady pisz na PW. 

Masz na mysli ten poradnik? 
https://forum.xda-developers.com/smartwatch/amazfit/guide-restore-null-sn-locked-t3775998

Dla mnie zrobienie to o czym piszesz jest duzym wyzwaniem, probowalem odzyskac SN ale bezskutecznie. 

Może podjąłbyś się naprawy tego za opłatą? 
Niestety ale nie moge pisać prywatnych wiadomości :/  

 

Link to comment
Share on other sites

historia konczy sie happy endem ! 

dla osob ktore rowniez wgraja soft z pace na stratosa, straca numer seryjny rozwiazaniem jest:
 

https://forum.xda-developers.com/smartwatch/amazfit/guide-restore-null-sn-locked-t3775998

działa ! 

następnie wgranie oryginalnego softu. Dla mnie to 2.3.5.0 :) zegarek działa. 

Pytanie, czy jestem w stanie na te wersje wgrać polski rom teraz? 

@Kaudii - odpisz na wiadomosc, chce sie odwdzieczyc za odpowiedzi :) 

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Hej,

podsumowując, jeśli wgrałem rom od PACE do Stratos'a w wyniku czego został zablokowany bootloader; jako nr seryjny jest null, dodatkowo nie ma roota, to oznacza, że zegarek jest do kosza? Uruchamia się, ale na ekranie startowym wisi na wyborze języka, nie działają przyciski. Wykrywany w adb i fastboot.

Edited by mieki3
Link to comment
Share on other sites

4 godziny temu, Kaudii® napisał:

Temat do ogarnięcia myślę piszą pw, ale to raczej nie mój Rom bo są zabezpieczone i nie ma możliwości wgrania 

niestety nie mogę wysłać PM. Otrzymuję następujący komunikat: 

Możesz wysłać tylko 0 wiadomości dziennie. Proszę spróbować ponownie później.

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, ponieważ mam taki sam problem, ale
Mam wgrany ROM z stratosa do pace, ale kiedy wpisuje "adb shell" to wyskakuje "$", czyli zakładam że nawet roota nie mam?

zeg.PNG.bccf4f9ebdd7f3ce774b9bffd5cb4112.PNG

I mam pytanie czy jest jeszcze jakakolwiek szansa na naprawienie tego czy już do kosza zegarek? Są jakieś płatne aplikacje, albo jakieś sposoby inne niż zostały opisane powyżej?

Płacę w złotym trunku
 

Link to comment
Share on other sites

 • Developer

Szansa jest nawet jak nie ma roota, trzeba użyć aplikacji cloner, jest na XDA o tym wątek, ale nie zawsze się udaje, czasami uszkadza się partycja systemowa i wówczas nic nie daje się zrobić podczas wgrywania softu wywala błąd.

Kilka takich zegarków uratowałem w ten sposób, ale miałem jakiś czas temu u siebie Stratosa z romem od Pace i taki właśnie przypadek miał miejsce. Niestety nie dało się go uratować.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
 Share

×
×
 • Create New...